Leefstijlinterventie.

Wat is GLI

GLI “Gecombineerde Leefstijlinterventie”  is zorg voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden.

Advies en begeleiding

Binnen een GLI wordt advies en begeleiding gegeven gericht op:
    • gezonde voeding,
    • gezonde eetgewoontes,
    • gezond bewegen.
De GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. Een GLI duurt 2 jaar. Een GLI bestaat uit individuele contacten en groepsbijeenkomsten. Het aantal groepsbijeenkomsten of individuele contacten kan per programma verschillen, maar is gemiddeld 12-14 keer. In het eerste (half) jaar zal het contact intensiever zijn dan in het tweede jaar.

Voor wie is een GLI bedoeld?

Niet iedereen met overgewicht komt in aanmerking voor een GLI. De volgende verzekerden kunnen een GLI krijgen:

    • verzekerden met een BMI vanaf 25 én een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of een verhoogd risico op diabetes 2;
    • Verzekerden met een BMI vanaf 30.

Wanneer kan een GLI vanuit het basispakket worden vergoed

Er zijn verschillende GLI programma’s. Een programma wordt vergoed als het programma is opgenomen op de website van Loket gezond leven van het RIVM. Alleen deze programma’s kunnen door de zorgverzekeraar worden vergoed. Zandstra & Van der Meer werkt met het programmaSamen Sportief in Beweging (SSIB).

Hoe krijgt iemand een GLI

De huisarts stelt de diagnose of de verzekerde een GLI kan krijgen De huisarts verwijst de verzekerde dan door naar een GLI.

Wie mag de GLI leveren?

Een GLI kan worden gegeven door leefstijlcoaches, door diëtisten en door fysio- en/of oefentherapeuten. Zij kunnen de GLI in hun eentje leveren, maar zij kunnen ook samenwerken en de GLI met elkaar leveren. Bij Zandstra & Van der Meer bestaat de mogelijkheid om alles onder 1 dak te verzorgen. René Zandstra is de GLI leefstijlcoach binnen Zandstra & Van der Meer.

Binnen Zandstra & Van der Meer is intensief contact met de Personal trainers die de beweeginterventie (trainingen) verzorgen. Daarnaast staat René Zandstra in contact met diverse borgprofessionals en couches om een zo optimaal mogelijke begeleiding te waarborgen.

De sportclub wordt niet vergoed

De GLI motiveert de verzekerde tot regelmatig bewegen buiten de GLI om. Voor het daadwerkelijk bewegen moet de verzekerde zelf initiatief nemen en zoveel mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden in de eigen omgeving. Zandstra & Van der Meer biedt onder haar dak de mogelijkheid om dit te doen tegen een aantrekkelijk tarief. Daarnaast kunnen we de verzekerde helpen de weg te vinden naar andere mogelijkheden.

Een fitness-abonnement, de sportclub of sportkleding maken geen deel uit van de vergoeding voor de GLI uit het basispakket

Eigen risico

De kosten van de GLI vallen niet onder het eigen risico

Wlz-zorg en GLI

Als iemand Wlz-zorg krijgt dan kan zorg vanwege zijn obesitas of overgewicht onderdeel zijn van Wlz-behandeling. Meer informatie over Wlz-behandeling staat op de pagina ‘Behandeling Wlz’
Open chat
1
Vragen of Hulp nodig? WhatApp met Zandstra & van der Meer